Aplinkosauginių mokesčių apskaita

 • Registruojame Gamintojus ir Importuotojus gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • Rengiame gaminių (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių) apskaitos vedimo tvarkas;
 • Sudarome gaminių (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių) sąrašus;
 • Vedame gaminių (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitas;
 • Rengiame apmokestinamosios pakuotės apskaitos vedimo tvarką;
 • Sudarome apmokestinamosios pakuotės sąrašus;
 • Vedame apmokestinamosios pakuotės apskaitą;
 • Parengiame ir užpildome mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijų formas FR0521
 • Parengiame ir užpildome mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijų formas FR0522;
 • Parengiame ir užpildome mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų formas FR0523;
 • Parengiame ir užpildome mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracijų formas FR0524.