Paslaugos autoservisams

Įmonėms, vykdančioms transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą padedame:

  • vesti atliekų susidarymo apskaitą bei atsakingai institucijai teikti atliekų susidarymo metines ataskaitas per E-ASTA duomenų teikimo sistemą;
  • rengti ir atsakingai institucijai teikti veiklos vykdytojų, vykdančių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijas;
  • rengti ir atsakingai institucijai teikti  duomenų apie veikloje naudojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) ataskaitas per AIVIKS duomenų teikimo sistemą;
  • sudaryti cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestines;
  • Pateikti atsakingai institucijai duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus ataskaitas per AIVIKS duomenų teikimo sistemą.