Paslaugos Importuotojams ir gamintojams

Importuotojų ir Gamintojų atsakomybė

Alyvos

Alyvų gamintojams ir importuotojams padedame:

 • registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • parengti gaminių (alyvų) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti gaminių (alyvų) sąrašą;
 • vesti gaminių (alyvų), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą;
 • rengti gaminių (alyvų) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai ( jei reikia).

 

Apmokestinamieji gaminiai

Apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir importuotojams padedame:

 • registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • parengti įmonės apmokestinamųjų gaminių apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti apmokestinamųjų gaminių sąrašus;
 • vesti apmokestinamų gaminių, tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą;
 • rengti apmokestinamųjų gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.

 

Transporto priemonės

Transporto priemonių gamintojams ir importuotojams padedame:

 • registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • parengti įmonės gaminių (transporto priemonių) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti gaminių (transporto priemonių) sąrašus;
 • vesti gaminių (transporto priemonių), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą;
 • rengti gaminių (transporto priemonių) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai( jei reikia).

 

Elektros ir elektroninė įranga

Elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams padedame:

 • registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • parengti įmonės gaminių (EEĮ) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti gaminių (EEĮ) sąrašus;
 • vesti gaminių (EEĮ), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą;
 • rengti gaminių (EEĮ) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.

 

Apmokestinamoji pakuotė

Pakuotės gamintojams ir importuotojams padedame:

 • registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • parengti įmonės apmokestinamosios pakuotės apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti apmokestinamosios pakuotės sąrašus;
 • vesti apmokestinamosios pakuotės, tiekiamos vidaus rinkai, apskaitą;
 • rengti apmokestinamosios pakuotės tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.